Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

Tříslo

Bolesti třísla s propagací do oblasti vnitřní plochy stehna, nad stydkou sponu nebo šikmo po tříselném kanálu, mají několikerou příčinu.

Kvalitní vyšetření, vycházející ze zkušenosti severoamerických univerzitních klinik, vede k  léčebnému postupu, který se ubírá buď směrem konzervativního léčení /včetně chiropraxe, akupunktury, elektroléčby apod./ nebo k operačnímu řešení.

Nejčastější příčinou obtíží se jeví přetížení úponů přitahovačů stehna, podklouznutí na zledovatělém nebo měkkém terénu u fotbalistů a rovněž prudký nákop. U hokejistů a bruslařů nekontrolovaná hyperabdukce v rýze ledové plochy nebo přetížení v hyperabdukci u atletů. Často vídáme i bolesti třísla u jezdců na koni, kteří pevně svírají stehna a u činností tomu podobných.

Některé tříselné bolesti jsou způsobeny vertebrogenní příčinou z oblasti bederní páteře.