Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

Soustava cviků při vertebrogenních potížích v oblasti krční páteře

 

V lehu na zádech

 • Připažit, hlavu podložit, ramena táhnout směrem k nohám, bradu nezvedat. Přiblížit krční páteř k podložce, hlavu táhnout vzhůru.
 • Připažit, nádech, udělat “dvojitou bradu” a zvedat hlavu na hrudník, výdech.
 • Připažit dvojitá brada, nezvedat hlavu. Otáčet hlavou volně vpravo, vlevo.
 • Připažit, ramena držet u podložky. Hlavu otočit vpravo, zvednout, obloukem táhnout po hrudníku doleva, uvolnit, zvednout

a stejně zpět.

 • Pravou rukou se držet lehátka, levou dlaň na pravé ucho. Nádech, zatlačit do úklonu vpravo, výdrž 5 sekund, výdech a uvolnit. Levá ruka pouze vede pohyb do úklonu.
 • Uvolnění, nádech, zatnout pěsti, zdvihnout hlavu, stisknout hýždě, špičky ohnout, výdrž, výdech, uvolnit – relaxace.

V lehu na břiše

 • Hlavu opřít o čelo, připažit. Přitahovat lopatky směrem k páteři, ramena táhnout dolů, výdrž, povolit.
 • Hlavu opřít o čelo, svícen. Zvednout lokty, nádech, táhnout lokty směrem dolů k tělu, výdech, vrátit zpět do svícnu a povolit.
 • Hlavu opřít o čelo, vzpažit. Střídavě zvedat pravou /levou/ paži, nádech, položit, výdech. Nakonec zvednout obě paže najednou.

V sedu na židli

Základní postavení pro všechny cviky v sedě – sed bez opory zad, nohy mírně rozkročené, opřené plnými chodidly o podlahu.

 • Lokty u těla, při nádechu tlačit lokty dolů a součastně táhnout hlavu temenem nahoru, výdech, vrátit zpět.
 • Ruce v týl, lokty tlačit dozadu. Předklon hlavy a horní části hrudníku. Otáčet hlavu vpravo, vlevo. Očima sledovat lokty (tzv. “cuchání vlasů”).
 • Ruce v klíně, otočit hlavu vpravo, oči se dívají za rameno, 3x pokývat nad ramenem, zpět a na druhou stranu totéž.
 • Ruce v klíně, ramena klesnou, hlava volně na hrudi. Opisovat půlkruhy od ramene k rameni.
 • Paže skrčit v loktech, prsty na ramena /levou ruku na pravé rameno/, hlavu sunout za bradou vpřed a ramena táhnout dozadu, hlavu zasunout zpět a lokty tlačit dopředu.
 • Rukama se držet židle, čistý úklon hlavou vpravo, vlevo.
 • Ruce v klíně, záda vzpřímená. Uvolněné kroužení rameny vzad.
 • Paže mírně od těla, natažené v loktech, prsty roztažené. Rytmicky střídat otáčení hlavy a paží. Hlava se otáčí směrem tam, kde je palec dolů /na druhé straně je palec nahoru/.
 • Chůze s knihou na hlavě /naboso/.

Cviky opakujte 3-5x, pomalu a pouze do hranice bolestivosti!!! Dodržujte postavení ramen a dolních končetin!!! Správně dýchejte!!!

Zpět na stránku rehabilitace