Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

Soustava cviků při vertebrogenních potížích v oblasti bederní páteře

 

V lehu na zádech

 • Přitlačovat krční a bederní páteř k podložce, nohy pokrčené.
 • Přetáčet stisknutá kolena do stran, hlavu otočit na opačnou stranu, břicho zatažené.
 • Kolena a kotníky od sebe a přetáčet koleno k patě, hlavu na druhou stranu.
 • Přitáhnout kolena k břichu, uchopit rukama a protlačovat ke stropu s nádechem, výdech uvolnit.
 • Stáhnout hýždě, zvednout pánev a postupně od lopatek pokládat.
 • Předpažit a posazovat se se zakulacenými zády, totéž šikmo, pravá ruka k levému koleni a naopak.

V lehu na boku

 • Vrchní paži a nohu nataženou, vtáhnout do ramene a kyčle a protáhnout za rukou a nohou. Břicho zatažené.
 • Unožit rovně, břicho zatažené, možno zvednout nohu provádět kroužky nebo osmičky.
 • Vrchní noha zaklesnutá špičkou pod koleno, přetočit pánev a protáhnout za paží do vzpažení dovnitř.

V sedu

 • Paže ohnuté v loktech, lokty u těla, dlaně směřují dolů k zemi. Nádech ruce tlačit za malíkem dozadu, prsty roztažené, špičky nohou zatlačovat do země. Výdech, dotáhnout. Cvik opakovat 3x.
 • Paže ve svícnu, ramena stáhnout dolů, nádech, při výdechu jdou paže ve svícnu dopředu, lokty k sobě, hlava do předklonu.
 • Uvolněné kroužení rameny na obě strany.
 • Levá ruka ohnuta do podpaží, pravá ruka v upažení, dlaň vzhůru, prsty roztažené. Přetočit za pravou rukou a podívat se za ní, nádech, zpět, výdech. Opakovat na obě strany.

Ve stoji

 • Stoj čelem ke zdi, ruce opřít o zeď ve výši ramen, prsty směřují proti sobě. Provádíme klik.
 • Opřít pravou dlaň o zárubeň dveří, nádech, při výdechu udělat krok dopředu pravou nohou a přenést těžiště dopředu. Opakovat na druhou stranu.

Zpět na stránku rehabilitace